پاسخ به پرسشهای معلمان ( از کتاب آقای صفارپور )

 

1- هدف از املا نویسی کلمه چیست؟

در نوشتن املای کلمه ها ، شاگردان باید به سه نکته نوجه کنند.

 الف) صحیح نوشتن کلمه ها و ترکیب ها از نظر نوشتاری

ب) سرعت انتقال متناسب در نوشتن کلمه و ترکیب ها

پ) زیبا نویسی کلمه ها و ترکیب ها از نظر شکل نوشتاری

2- نکاتی که آموزگاران در مورد درس املا باید به آنها توجه کنند چه هستند؟

در آموزش مهارت زبانی املای کلمه ها باید به نکات زیر توجه کرد:

الف) آموزگار کلمه ها و عبارت های متن را در هنگام گفتن املا به طور صحیح و عادی تلفظ کرد.

ب) از کشیده گفتن صداها ی یک کلمه اجتناب شود زیرا این کار باعث کند نویسی شاگردان می شود پ) کلمه و عبارت های متن املا تندتر یا کند تر از حد معممول خوانده نشوند زیرا بد خطی دانش آموزان و جا انداختن کلمه ها در املا نتیجه تند گفتن وکند نویسی شاگرداننتیجه کند گفتن املا است .

ت) حتما قبل از گفتن املا ، متن یا جمله ها را یک بار به آرامی برای دانش آموزان بخوانید و آنها را عادت دهید شکل کلمه ها را درذهن خود مجسم کنند .

 ث) بعد از گفتن املا ، در پایان یک بار متن یاجمله ها را از اول تا آخر آرام بخوانیدتا اگر شاگردی کلمه ای را جا انداخته باشد آن را بنویسید.

ج) متن املای گفته شده درحضورشاگردان صحیح شود و غلط و علت غلط بودن کلمه ها آرام به او گوشزد شود.

چ) گاهی اوقات بهتر است به جای نمره دادن به املای کودک از کلمات کیفی ، عال، خوب ، متوسط استفاده شود تا شاگرد احساس باس و نومیدی نکند.

خ) به منظور تشویق دانش آموزان به خوش نویسی علاوه بر نمره ی املا می توان یک نمره ی خوش خطی نیز برای املا ی گفته شده در نظر گرفت .

3- دانش آموز در کلاس از چه زمانی جمله سازی را شروع می کند ؟

شروع اولین مرحله ی کار شاگرد در امر جمله سازی در پایه اول است . در دورهی آموزش نگاره ها انتظار این است کودک منگام بیان نظرات واحساسات خود در رابطه باتصویر خوانی نگاره ها از کلمات و جملاتیاستفاده کند و در اینجاست که آموزگار دررفع اشکالات مطرح شده گذشته می تواند به او کمک کند .

4- کلمه<< نه >>  ، << لذت >>شامل چندبخش وچند صدااست ؟

کلمه نه شامل یک بخش دو صدا

کلمه لذت شامل دو بخش 6 صدا و 3 حرف .

5-معنی کلمه( حوله) و (هوله) چیست ؟

کلمه حولهکلمه ای عربی . کلمه هوله کلمه ای فارسی و هر دو به معنی دستمال کوچک که دست و صورت را خشک می کنند.

6- در کلمه های ( ریال- پیاز – نیاز و ....) چرا قانون تشدید اعمال نمی شود ؟

دو صدایی که دنبال هم آمدهاند از دو جنس هستند و قانون تشدید در مورد آنها اعمال نمی شود .

7- ویژگی کلمه  ( نگاه ) چیست ؟

نگه مخفف کلمه نگاه است و دو معنی دارد. 1- نگهداری 2- نگاه کردن

به من نگاه کرد. ----- به من نگه کرد.

او کتاب خود را نگاه داشته است . ------ او کتاب خود را نگهداشته است .

8- اگردر دو کلمه ای دو صدا ی صامت و مصوت که به یک شکل نوشته می شود ، دنبال هم بیایند ،در نوشتن چه ویژگی هایی پیش می آید ؟

سؤال دو حالت دارد : 1- چنانچه صدای اول صامت و صدای بعدی مصوت باشد هر دو خوانده و هر دو نوشته می شود . مانند : جبهه- کاووس- تعیین

2- اگرصدای اول مصوت و صدای بعدی صامت باشد . هر دو خوانده می شود ،ولی یکی از آنها نوشته می شود : مانند بانوان – پیاز

9- استثناهای مصوت کدام است ؟

1- در کلمه هایی مانند خود – خوش – خورشید- خوراک – خورد – یونجه این حروف صدای ( و) صدای( اُ )می دهد.

2- در کلمه هایی مانند: حتی – کبری- مرتضی این حرف (ی) صدای   ( آ )می دهد. 

/ 0 نظر / 61 بازدید