مطالبی پیرامون نحوه ارزشیابی از درس هدیه های آسمانی

 

نکاتی پیرامون نحوه ارزشیابی از درس هدیه های آسمانی

در پی تماس مکرر بعضی از همکاران در خصوص نحوه ارزشیابی از درس هدیه های آسمانی ، لازم است به موارد زیر توجه شود:

از آنجایی که درس هدیه های آسمانی نوعی عملکرد رفتاری است از این درس امتحان کتبی به عمل نخواهد آمد.

به همکاران توصیه می شود برای نمره گذاری در لیست ریز نمرات به موارد زیر توجه نمایند:

1- میزان علاقه مندی دانش آموز به این درس .

2- فعالیت های کلاسی( خارج و یا داخل کلاس )

3- تکمیل نمودن کتاب کار .

4- مشاهده تغییر رفتار در فراگیران به عنوان مطالب آموخته شده در عملکرد رفتاری آنها .

5- پرسشهای انجام گرفته در کلاس از دانش آموزان .

 

حمید حاجی زاده

سرگروه پایه پنجم ابتدایی

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید