طرحی در مورد نقد و بررسی از امتحانات کتبی

 

باسمه تعالی

اینجانب حسن احمد زاده آموزگار کلاس چهارم دبستان ادیب کمشک طرحی در مورد نقد و بررسی از امتحانات کتبی ( دروس علوم تجربی ، تاریخ ، مدنی ، جغرافی و ... ) به صورت پیشنهادی ارائه داده و بنده قریب یک سال است از طرح مذکور در کلاس درس استفاده کرده و نتیجه بسیار مطلوبی در یادگیری دانش آموزانم کسب نموده ام .

نحوه اجرای طرح به قرار ذیل است :

از امتحان کتبی به عمل آمده از دانش آموزانی که نمره کمتر از 20 کسب نموده یک بار دیگر از سوالاتی که ناقص یا غلط جواب داده مجددا به صورت شفاهی ( با تعیین وقت توسط معلم جهت مطالعه مجدد برگه ) به عمل آورده می شود . بدین گونه که برگه های امتحان کتبی مرحله اول را جمع آوری نموده و از هر دانش آموز از روی برگه خودش ارزشیابی شفاهی به عمل می آید . این عمل به دلیل زمان اندک کلاس در یک یا چند جلسه صورت می گیرد و بعد از ارزشیابی به عمل آمده برگه آنها را جهت بایگانی در پوشه به شاگردان تحویل داده می شود تا در امتحانات پایانی از آن استفاده کنند .

محاسن این روش به شرح ذیل است :

1-  شاگرد برای یافتن جواب صحیح دقت و توجه بیشتری نموده و این امر خود باعث آگاهی شاگرد می شود .

2- شاگرد برای یادگیری برانگیخته و فعال می شود

3- شاگرد اشتباهات خود را در گروه مورد نقد و بررسی قرار می دهد

4- دانش آموزان ضعیف و متوسط تشویق می شوند و باعث می شود که دانش آموز یادگیری را ارزشمند بداند . ( به عنوان مثال شاگردی که در ارزشیابی مرحله اول (کتبی) نمره کمتر از 10 داشته و در مرحله دوم (شفاهی) نمره بالاتر از 10 گرفته و حس کنجکاوی در وی برای یادگیری برانگیخته شده و احساس توانایی می کند و از روی میل و رغبت تشویق به مطالعه می گردد و انگیزه اش تقویت می گردد )

5-  تقویت اعتماد به نفس در شاگرد.

6- یادگیری به صورت صعودی و یادگیری عمیق تر می شود

7-  در ضمن در درس ریاضیات به صورت انفرادی در مرحله ی دوم ( شفاهی ) در پای تخته سیاه از روی سوالات ناقص یا غلط ارزشیابی به عمل می آید . که تمرین و تکرار دوباره در یادگیری و سنجش اشتباهات گذشته مفید بوده .( بهتر است اعداد و ارقام تغییر یابد )

با توجه به هزینه کاغذ و مرکب و زمان جهت طرح سوال و تصحیح اوراق امتحانی به صورت کتبی یک مرحله ای به این نتیجه رسیدم که شاگردان از اشتباهات خود هیچ بهره ای در یادگیری عایدشان نمی گردد و بعد از تحویل برگه عده ای آن را پاره نموده و در سطل آشغال می انداختند.

/ 0 نظر / 40 بازدید