پاره ای از مشکلات در دروس بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

- حل جدول صفحه 58 کتاب بنویسیم:

1- جو         2- قمر               3- دانش           4- جلالی             5- افریقا            6- رصد خانه         7- فضا نوردی

- کلمات هم خانواده :

کلماتی که بعضی از حروف آنها مشترک است و از نظر معنی به هم نزدیک اند .

- حل جدول صفحه 73 کتاب بنویسیم

افقی 1- نوح سر    2- بدان       3- وال ما              4- تع مرد

عمودی: 1- نبوت     2- وداع        3- حال                   4- ن م              5- مد              6- زیاد

تمرین شماره 4 صفحه 97:

بیت سعدی اشاره به تولد حضرت محمد و مقام و منزلت ایشان و هدایت بشر و همچنین اینکه ایشان فردی بیسواد بودند ولی خداوند تمام علم را در قلب او جای داد و با این کار ایشان مردم را از گمراهی به راه حق هدایت نمودند .

تمرین شماره 7 صفحه 110 معنی بیت ها :

مگو انده خویش با دشمنان                    که لا حول گویند شادی کنان

نگویند از سر بازیچه حرفی                    کزان پندی نگیرد صاحب هوش

غم و اندوه و ناتوانی خود را با دشمنان در میان مگذار زیرا که آنان از نا توانی و ضعف تو شادمان می شوند.

انسان خردمند حتی از هر موضوع یا سخن کم اهمیت و شوخی گونه پند و اندرز می گیرد.

گرد آوری هایی در باره قرآن :

هدف اصلی کتاب روان خوانی است آن هم از روی بندهای درس و مطالبی که معانی و مفاهیم عبارات و کلمات عربی است در ارزشیابی تاثیر گذار نکنید و فقط جنبه آموختن در کلاس و ایجاد اطلاعات و برانگیختن علاقه ی دانش اموز است . در حفظ پیام قرآنی اجباری در کار نباشد و فقط جنبه تقویتی و تقویت شعائر اسلامی است و در ارزشیابی امتیازی کسر نگردد . قسمتی که به خط قرآنی نوشته شده جهت عادت و آشنایی با خط قرآن است و در ارزشیابی پرسیده نشود . نتیجه اینکه ارزشیابی پایانی فقط روخوانی از بندهای درس است . این را جهت اطلاع نوشتم . زیرا از بسیاری از همکاران شنیده شده علاوه بر روخوانی از قسمت های دیگر نیز ارزشیابی می کنند اگر به پیشگفتار کتاب مراجعه کنید بهتر توجیه شده است .

سرگروه آموزشی پایه پنجم

حمید حاجی زاده

 

 

/ 2 نظر / 160 بازدید
ghazal

وبت عالیه به من یه سر بزن