معرفی سرگروههای ابتدایی 87

کارشناس گروههای آموزشی: آقای عبدالله افرا

سرگروه پایه اول: خانم فریده قاسمی

سرگروه پایه دوم: آقای محمد عامری

سرگروه پایه سوم:خانم شاجهان بدری

سرگروه پایه چهارم:حسن احمدزاده

سرگروه پایه پنجم: حمید حاجی زاده

/ 1 نظر / 35 بازدید
سحر

سرگروههای محترم امیدوارم موفق باشید[دست]