نمونه سوال درس بنویسیم پایه پنجم
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی دبستان مصطفویه بستک

1- در یک جمله بنویسید از خدا چه می خواهید؟

2- دو کلمه بنویسید که یک جزء آن نامه باشد سپس با هریک جمله ای بسازید .

3- در جمله های زیر نهاد و گزاره و زمان فعل را معین کنید .

من درس خود را مطالعه می کنم.

در آینده به آرزوهای خود خواهم رسید

دانش آموزان کلاس پنجم ورزش کردند

4- مفرد کلمه های زیر را بنویسید .

کلاس ها (        )          قلوب (        )

5- مترادف کلمات زیر را بنویسید .

نیازمندان (         )         پیغام (         )          شکیبایی (         )

6- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید .

حفظ (         )             صداقت (           )

7- دو کلمه مصرف و صرفه جویی را در یک جمله به کار ببرید.

8- کلمه مناسب را در جای خالی بنویسید .

هرگز خود را پیش دیگران ........ مکن . (خار خوار )

علی از جای خود ........ (برخواست برخاست)

9- در جملات زیر مفعول و قید را مشخص کنید.

دانش آموز خوب هر روز درسش را می خواند

او وارد اتاق شد و پنکه را روشن کرد

10- برای کلمات زیر یک صفت و یک مضاف الیه بنویسید .

کوه                                              جنگل         

11- دو جمله را در یک جمله بنویسید .

کویر سوزان است . کویر درخت ندارد

12- کلمات را در جدول در جای مناسب خود بنویسید .

مازندران آنها می رفت سربلند شهرزاد پاک می گفت تو

اسم

فعل

صفت

ضمیر

 

 

 

 

 

 

13- یک جمله خبری و یک جمله امری بنویسید

14- در دو جمله بنویسید که : چگونه می توان ادب را از بی ادبان آموخت

 

 

حمید حاجی زاده

سرگروه پایه پنجم ابتدایی