اندکی به سوی شیوه ها و وروشهای فعال تدریس و همگام با روش تدریس نوین
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 

 

* علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

*دو صد گفته چون نیم کردار نیست

حقیقت این است :

به کلاس درس می روم تا از اوضاع و احوال کلاسهای دیگر و کسب تجربه همکاران کسب فیض نمایم و حقیقتی تلخ در جلویم ظاهر می شود . کلاس خشک است ، معلم بدون ابزار و امکانات آموزشی متکلم وحده و ...  . همان شیوه خشک سنتی جلویم ظاهر می شود . اما دنیای امروزی ، دنیای علمی ، صنعتی ، ماشینی و کامپیوتری چنین را نمی پذیرد . ابداع ها و خلاقیت ها اشباع شده است . چرا که نه! . ما هم باید همگام و به روز تدریس نماییم و روش نوین تدریس را در پیش بگیریم .آیا کلاس خشک و سفید بهتر است یا پر از محتوا و رسانه ها که به در و دیوار بچسبانیم؟

نکاتی چند برای اجرای شیوه های نوین تدریس :

1- دانش آموز محوری در کلاس

2- بکارگیری روش های توأم (نمایشی، کشف مسئله ، حل مسئله ، بحث گروهی )

3- به وجود آوردن تفکر تحقیقی در ذهن فراگیران و وادار به تحقیق و فعالیت های خارج از کلاس و دادن سوال پژوهشی و تحقیقی

4- بوجود آوردن علم رفتاری به جای خواندن طوطی وار بخوانیم و نمره بگیریم اما در عمل صفر باشیم. انچه می خواند و فرا می گیرد به ان عمل کند و در زندگی به کار گیرد

5- تشکیل گروه های درسی و تقسیم وظایف در انجام کارهادر موقع تدریس، تکلیف ،حل تمرین ، پرسش و حل مسئله و ...

حمید حاجی زاده

سرگروه کلاس پنجم ابتدایی